Samhandel med Ecommerce Factory aps

Handelsbetingelser

1. Handelsebetingelser 

2. Bestilling af varer

3. Priser og betaling

4. Forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i prisen.

5. Betaling

6. Løbende fakturering og betaling

7. Bekræftelse af købet

8. Levering

9. Fortrydelsesret

10. Opsigelse af abonnement

11. Sletning og fornyelse af kortinformationer

12. Genoplivning af et abonnement

13. Reklamationsret

14. Returpolitik

15. Force Majeure

16. Ændring af retningslinjer

 

 

1. Handelsbetingelser


Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer i Ecommerce Factory aps’s online shop (www.evision-ecommerce.com). Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) i webshoppen og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk og aftaler indgås på dansk.
Dansk lovgivning bestemmer betingelserne for handler indgået i Ecommerce Factory aps’s webshop, eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.
Disse handelsbetingelser skal accepteres af kunden i forbindelse med afgivelse af ordre, og vil altid være tilgængelige på www.evision-ecommerce.com. Vi opfordrer vores kunder til at læse handels-betingelserne grundigt.
Betingelserne vil løbende blive ajourført (Sidst opdateret: December 2020).

Selskabet bag www.Evision-ecommerce.com er:

Ecommerce Factory aps
Camerguevej 4
DK-3600 Frederikssund
CVR DK41107545


2. Bestilling af varer


Endelig aftale mellem dig og Ecommerce Factory aps anses for indgået, når Ecommerce Factory aps har bekræftet ordren.
Hvis Ecommerce Factory aps ikke er i stand til at opfylde din ordre, vil du blive kontaktet hurtigst muligt via e-mail.
Du er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede kundeoplysninger er korrekte, idet Ecommerce Factory aps ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.
Vi tager forbehold for udsolgte varer, trykfejl og evt. afgiftsændringer.


3. Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet i vores webshop ud for den pågældende varer. Alle opgivne priser er inkl. moms (p.t. 25 %) og eksklusiv moms. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne med virkning fra udløb af indeværende abonnementsperiode. Ønsker kunden at opsige sit abonnements som følge af prisændringen sker dette efter vilkårene beskrevet i sektion 10. Med mindre det i varens tekst er angivet, at en vare er gratis vil en givet pris på 0 (nul) kr. blive betragtet som en ugyldig pris, som følge af en systemfejl. 


4. Forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i prisen.

Til enhver bestilling af varer i www.evision-ecommerce.com bliver der tillagt et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger med mindre andet er angivet (f.eks. at vi tilbyder fri fragt i forbindelse med en kampagne). Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som køber godkender inden endelig bestilling, samt af den ordrebekræftelse som sendes pr. mail efter accept af købet.


5. Betaling

Ecommerce Factory aps accepterer betaling med følgende kort:

Dankort

Beløbet vil først blive trukket på din konto, når vi sender ordren.
Ecommerce Factory aps krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Nets. Bemærk også siden hvor du afgiver dine kortoplysninger ser anderledes ud end resten af shoppen – dette skyldes krav fra Nets om, at siden skal være sikker og oplysningerne krypteret.


6. Løbende fakturering og betaling

Produkter købt på abonnementsvilkår vil løbende blive faktureret forud for starten af næste abonnementsperiode. Fakturering og betaling vil ske på periodens sidste dag. Betalingen vil således gælde for den efterfølgende måned. Den første betaling vil dække løbende måned plus efterfølgende periode. Der betales altid for mindst én abonnementsperiode. Dokumentation for at betaling er sket ved løbende abonnementsbetaling kan ses under menupunktet: "Mit område/ordre og faktura historik/fakturaer".


7. Bekræftelse af køb

Du vil, når du har afgivet dine betalingsinformationer og accepteret købet, modtage en ordrekvittering pr. e-mail.


8. Levering

Alle produkter fra Ecommerce Factory aps leveres som downloads i elektronisk format.


9. Fortrydelsesret

Du har i henhold til forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret på de varer du køber på evision-ecommerce.com, regnet fra den dag de modtages. Hvis du fortryder et køb, skal du returnere varerne i væsentligt samme stand og mængde som du modtog dem. Emballagen udgør en væsentlig del af varen som helhed. Manglende eller ødelagt originalemballage, vil medføre at, varen ikke anses for returneret i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder hvis varen har været taget i brug, da dette vil medfører en formindskelse af varens værdi.
Hvis du gør brug af fortrydelsesretten er det dig som kunde, der bærer omkostningerne ved at sende varen tilbage til Ecommerce Factory aps. Når varen er modtaget retur og godkendt, overføres købsprisen (ekskl. fragt) til din konto/kreditkort hurtigst muligt og senest 30 dage efter modtagelsen. For at sikre så hurtig en ekspedition som muligt, skal du vedlægge den følgeseddel du modtog med leverancen eller den bekræftelse du modtog ved ordreafgivelsen. Hvis du ikke ønsker at få tilbageført beløbet på dit kreditkort, skal du oplyse hvilken bankkonto du ønsker beløbet sat ind på.
Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen ved levering.
Uanset hvordan du benytter dig af fortrydelsesretten er det dig, der dækker fragtomkostningerne til vores adresse.


10. Opsigelse af abonnement

Et abonnement kan kun opsiges ved udløb af en abonnementsperiode med én måneds varsel. Opsiges et abonnement vil abonnementet løbe den resterende abonnementsperiode plus 7 dage. Da der er tilknyttet et abonnement til hver licens, opsiges et abonnement under menupunktet: "Mit område/Mine licenser" og opsigelsen sker ved at slette den pågældende licens.


11. Sletning og fornyelse af kortinformationer

Ønsker en kunde at slette eller forny kortinformationer vælges menupunktet: "Mit område/Mine licenser" og ændringen gennemføres for den licens der ønskes ændret.


12. Genoplivning af et abonnement

Hvis et abonnement er opsagt kan opsigelsen fortrydes indtil udløb af løbende abonnementsperiode plus 7 dage. Herefter stopper abonnementet. Det er altid muligt at opstarte et nyt abonnement, medmindre opsigelsen skyldes misligeholdelse.


13. Reklamationsret

Du har i henhold til købeloven 24 måneders reklamationsret på de varer du køber på evision-ecommerce.com. Det betyder, afhængig af den enkelte situation, at du kan få varen repareret. Det forudsætter naturligvis, at reklamationen er berettiget og at manglen eller skaden ikke er opstået som følge af fejlagtig brug eller anden skadevoldende adfærd. Der skal reklameres i rimelig tid efter du har opdaget manglen/skaden. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter manglen/skaden er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Du skal altid kontakte os på sales@evision-commerce.com, hvis du har en reklamation på varer købt i vores webshop. Du skal angive, hvad din reklamation går på, samt fremsende billededokumentation og en kopi af din faktura. Herefter aftaler vi det praktiske omkring din reklamation.


14. Returpolitik

Kunder som har gjort brug af af fortrydelsesretten eller reklamationsretten, skal ikke foretage sig yderligere da licenskodens automatisk udløber og produktet stopper med at fungere efter 7 dage:


15. Force Majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure inklusiv men ikke begrænset til krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Ecommerce Factory aps’s eller en af Evisions Aps leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Ecommerce Factory aps eller Ecommerce Factory aps’s leverandørers muligheder for at levere. Ecommerce Factory aps har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Ecommerce Factory aps er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Behandling af personoplysninger

Ecommerce Factory aps er underlagt den danske personlov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Ecommerce Factory aps er jf. persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger der registreres om kunder og besøgende på www.evision-ecommerce.com. Ved køb på vores webshop accepterer du vores politik om beskyttelse af dine personoplysninger.
Ecommerce Factory aps indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med, at du anvender vores webshop. Nedenstående retningslinjer beskriver nærmere hvilken type informationer vi indsamler, hvordan vi behandler disse data og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Det er vigtigt for Ecommerce Factory aps, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede kundedata i vores webshop er begrænset til betroede medarbejdere hos Ecommerce Factory aps, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om oplysninger om vores brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til kundens rettigheder.
Det er dog desværre ikke muligt at garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via Internettet. Når data sendes og opbevares elektronisk er der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data før de når vores server. Så selvom Ecommerce Factory aps forsøger at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen information.
Du sender altså dine data på eget ansvar.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Ecommerce Factory aps indhenter oplysninger om vores kunder på to måder: Gennem ’cookies’ (læs vores cookie-politik her (link)) og gennem registrering i vores webshop.
Formålet med at indsamle personlige oplysninger om dig som kunde, er at kunne sende dig nyhedsbreve (hvis du ønsker det), invitere dig til at deltage i konkurrencer, samt at gøre det lettere for dig at bruge vores webshop ved genbestillinger. De oplysninger vi gemmer er primært informationer som e-mail, navn, adresse, køn, alder o.l.
Ved køb i vores webshop udbeder Ecommerce Factory aps sig dit navn, adresse, telefon nr. samt e-mailadresse, som er nødvendige for at effektuere ordren og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form i 5 år.
Du kan valgfrit få din e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Ecommerce Factory aps, således at du løbende kan modtage nyheder og anden information fra Ecommerce Factory aps. Denne service kan du til enhver tid og uden omkostninger tilmelde og afmelde.


Hvem deler vi personoplysningerne med?
Når du registrerer dig i vores webshop eller på anden vis opgiver oplysninger, videregiver eller sælger Ecommerce Factory aps under ingen omstændigheder oplysninger som kan forbindes med identificerbare individer til tredjepart uden din eksplicitte tilladelse. Ligesom logfiler og anden standardinformation heller ikke videregives til tredjepart.


16. Ændring af retningslinjer

Den hurtige udvikling af internettet kan gøre ændringer i vores behandling af private oplysninger nødvendige. Ecommerce Factory aps forbeholder derfor ret til løbende at opdatere og ændre retningslinjerne i nærværende dokument. Når vi gør det, retter vi også datoen (sidst opdateret) øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Ecommerce Factory apsdig besked ved at anbringe en meddelelse på en fremtrædende plads på vores webshop.

Din tilkendegivelse og ændring/sletning

Når du besøger vores webshop accepterer du ovenstående retningslinjer.
Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mailadresse eller hvis du ikke længere ønsker at bruge de tjenester som du har tilmeldt dig i vores webshop, er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved enten at logge ind på din konto eller sende en e-mail til vores kundeservice på sales@evision-ecommerce.com.

 

Hjemmesiden bruger cookies. Ved fortsat at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies. Læs mere